Chào mừng quý khách đến với siêu thị thiết bị ETCO Việt Nam

0

Giỏ hàng

0 items - 0 đ

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Điện cực máy hàn cáp quang

Set Descending Direction
  1. Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Fujikura trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo

  2. Điện cực máy hàn cáp quang Sumitomo được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Sumitomo trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo

  3. Điện cực máy hàn cáp quang Ilsintech được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Ilsintech trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo

  4. Điện cực máy hàn cáp quang Inno Instrument được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Inno Instrument trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo. Vì vậy cần được thay thế khi điện cực máy hàn cáp quang hết hạn để đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất.

  5. Điện cực máy hàn cáp quang Comway được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Comway trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo. Vì vậy cần được thay thế khi điện cực máy hàn cáp quang hết hạn để đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất.

  6. Điện cực máy hàn cáp quang Skycom được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Skycom trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo. Vì vậy cần được thay thế khi điện cực máy hàn cáp quang hết hạn để đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất.

  7. Điện cực máy hàn cáp quang Mini FiberFox được sử dụng để thay thế cho các máy hàn cáp quang Mini FiberFox trong trường hợp điện cực máy hàn cáp quang hỏng hoặc trong thời gian dùng lâu thì điện cực giảm khả năng hàn chính xác làm cho suy hao mối hàn lớn. Điều này khiến cho chất lượng mối hàn không đảm bảo. Vì vậy cần được thay thế khi điện cực máy hàn cáp quang hết hạn để đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất.

Set Descending Direction